Výhody stavebného sporenia

V súčasnosti sa veľmi často objavuje otázka, či je výhodné založiť si stavebné sporenie. V nasledujúcom článku môžete nájsť užitočné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa v prípade, ak uvažujete, či si založiť stavebné sporenie alebo nie.

Čo je stavebné sporenie

[adinserter block="1"]

Stavebné sporenie je účelové sporenie, ktoré môže sporiteľ využiť na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním. V súčasnosti je stavebné sporenie predstavuje najvýhodnejšiu alternatívu sporenia na trhu. Je to jediná forma sporenia, na ktorú možno uplatniť právny nárok na poskytnutie úveru. Poskytovateľmi stavebného sporenia sú len banky, ktoré ho poskytujú na základe bankového povolenia.

Použitie stavebného sporenia

Stavebné sporenie možno použiť na rôzne účely, a to na:

  • kúpu rodinného domu, bytu alebo stavebného pozemku
  • modernizáciu alebo úpravu domu a bytu
  • výstavbu alebo kúpu alternatívnych zdrojov energií a čističiek odpadových vôd
  • pripojenie na verejné rozvodové siete elektriny, plynu, vody, kanalizácie a pod.

Výhody stavebného sporenia

Stavebné sporenie má množstvo výhod.

Najväčšou výhodou je možnosť získania štátnej prémie, ktorej výška je v roku 2015 5,5% z ročných vkladov, maximálne však 66,39€. Štátna prémia je pripisovaná jedenkrát ročne do 90 dní po uplynutí daného obdobia a nepodlieha dani z príjmov. Optimálny ročný vklad, ktorý je potrebný pre získanie maximálnej štátnej prémie, prestavuje čiastku 1 206,93 €.

Ďalšou výhodou je vyššia úroková sadzba ako pri klasických sporiacich účtoch. Vďaka vyššej úrokovej sadzbe si môžete našetriť väčší objem finančných prostriedkov, ktoré môžete efektívne vynaložiť na zlepšenie svojho bývania.

Všetky vklady zo stavebného sporenia podliehajú zákonu o ochrane vkladov, tzn. ak by sa Vaša stavebná sporiteľňa dostala do konkurzného konania, všetky Vaše vklady Vám budú vyplatené v plnej výške, takže nemusíte mať žiadne obavy o Vaše peniaze.

Ak ste sa rozhodli upraviť zmluvu o stavebnom sporení v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie, môžete bezplatne uskutočniť viaceré zmeny, napríklad zmenu tarify, cieľovej sumy, majiteľa zmluvy alebo rozdelenie zmluvy.

Ďalšou výhodou je fakt, že Vaše finančné prostriedky sú Vám k dispozícii. Ak požiadate o vyplatenie nasporenej sumy do 2 rokov po uzatvorení zmluvy, poskytovateľ stavebného sporenia Vám vyplatí všetky vložené finančné prostriedky, avšak bez štátnej prémie.  Po 2 rokoch Vám budú vyplatené všetky vklady aj s pripísanou štátnou prémiou.

Po 6-tich rokoch už poskytovatelia stavebného sporenia nevyžadujú dokladovanie účelu, na ktorý chcete použiť nasporené financie, tzn. nasporenú sumu vrátane štátnej prémie môžete využiť na akýkoľvek účel.

Stavebné sporiteľne okrem sporiacich stavebných účtov poskytujú i stavebné úvery, ktoré môžete získať po splnení určitých podmienok. Ale o tom až nabudúce.