Test z finančnej gramotnosti

[adinserter block="1"]

Finančná gramotnosť je pojmom, ktorý dnes často rezonuje v médiách. Je vyjadrením súboru poznatkov, zručností a skúseností, ktoré nám umožňujú rozumieť financiám, pomáhajú nám narábať s financiami v rôznych životných situáciách. Overte si svoje vedomosti z finančnej gramotnosti!

Test z finančnej gramotnosti

Overte si svoje vedomosti z finančnej gramotnosti!