Riziká nebankových pôžičiek

Dobrý sluha, zlý pán. Aj takto môžeme niekedy nazvať nebankové pôžičky. I keď sa pre vás spočiatku javia ako výhodné, niekde na vás začne číhať niečo, čo vám samotný veriteľ tak trochu podstrčil. A problém je na svete. Aké sú riziká, ktoré prináša pôžička od súkromných, či nebankových firiem?  

Pozor na poplatky!

Priznajme si to. Veľmi často sme v oblasti čítania a pochopenia zmlúv tak trošku laici. Neopýtame sa, ak potrebujeme niečo vysvetliť, alebo sa malým písmenkám v zmluve radšej vyhneme. A práve tie sú niekedy z celej zmluvy najpodstatnejšie. V týchto textoch sa totiž objavujú väčšinou poplatky spojené s priznaním pôžičky, zjednaním zmluvy, či dokonca platby za jej administratívu, či spravovanie. Výsledná suma týchto poplatkov môže byť niekedy vyššia ako tretina požičanej čiastky. A kolotoč nekonečného splácania sa môže začať.

Splácam, splácaš, splácame

Zistili ste, že na účte sa neobjavila suma, ktorú ste požadovali? Niektoré nebankové firmy si totiž prvú splátku za pôžičku môžu stiahnuť, rovnako aj ostatné poplatky. Vy však musíte splácať pôžičku aj s úrokom. Ďalšie riziko môže prísť v prípade porušenia vašich povinností, ktoré vám vyplývajú zo zmluvy. Veritelia, ktorí vám pôžičku vybavujú nemajú záujem, aby ste splátky uhradili na čas. Za meškanie si totiž môžu vziať opäť nejaké poplatky, a vy sa splácania už nezbavíte. Zisk takýchto spoločností je niekedy oveľa väčší, ako si vieme vôbec predstaviť.

Spory

Poviete si, že do týchto krajností požičanie peňazí nemôže zájsť? V televíziách už boli tisícky nevyriešených prípadov a otvorených sporov s nebankovými spoločnosťami, ktoré sa neťahali dni, ale niekedy aj celé roky. Ak sa aj prípadný spor objaví, nie vždy ho môžete vyhrať. I keď v súčasnosti sa v rámci spotrebiteľských sporov berie do úvahy zákon o ochrane spotrebiteľa a takéto prípady rieši súkromné rozhodcovské konanie, nie vždy musíte byť úspešný. Povedzme si pravdu, aj takéto spory si vyberajú svojich rozhodcov, poplatky za rozhodcovské konanie, a vaša pôžička, ktorú ste na začiatku potrebovali sa môže zmeniť na niekoľko tisícový dlh.

Vzhľadom na všetky tieto riziká, vždy zvážte akýkoľvek typ pôžičky, ale aj vašu momentálnu situáciu, a až potom sa rozhodnite, či sa vám naozaj oplatí požičať si peniaze.