Refinancovanie úveru

Refinancovanie resp. prefinancovanie úveru je splatenie aktuálneho úveru iným úverom. Znamená to prenesenie úveru do inej banky, ktorá poskytuje úver za výhodnejších podmienok.

Čo je úver?

Úver je ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká na základe zmluvy. Podľa doby, na ktorú sa úver poskytuje, poznáme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úvery. Medzi dlhodobé úvery patrí hypotéka, ktorá sa poskytuje na kúpu, výstavbu alebo zmenu nehnuteľnosti. Táto forma úveru vzniká uzavretím záložnej zmluvy a zápisom vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností.

Prečo refinancovať úver

[adinserter block="1"]

Refinancovanie úveru sa najčastejšie používa práve na hypotekárne úvery, ale možno ho použiť i na splatenie iných dlhov, napríklad na kreditných kartách, pri prečerpaní účtu i na leasing. Pri refinancovaní úveru môžete získať výhodnejšie podmienky. Refinancovať úver je najvhodnejšie v momente ukončenia doby fixácie pôvodného úveru, pretože vtedy je refinancovanie možné uskutočniť bez sankcií.

Existuje viacero dôvodov, prečo refinancovať úver. Najčastejšou príčinou refinancovania býva snaha získať nižšiu úrokovú sadzbu, vďaka ktorej môžete ušetriť určitú čiastku finančných prostriedkov.  Ďalším dôvodom je znížiť dobu splácania úveru. Banky väčšinou poskytujú hypotekárne úvery s lehotou splatnosti maximálne 30 rokov, avšak v niektorých vybraných bankách je lehota splatnosti aj dlhšia ako 30 rokov a rovnako aj vekové limity poskytovania úveru sú odlišné. V prípade, ak sa nachádzate v nepriaznivej finančnej situácii a nie ste schopní splácať vysoké mesačné splátky, pri refinancovaní úveru si tieto splátky môžete znížiť.

V poslednom období väčšina bánk upravila podmienky refinancovania, kde si klient môže bezplatne a za zjednodušených administratívnych podmienok preniesť svoj úver do inej banky.

Na čo si dať pozor pri refinancovaní úveru

Pri refinancovaní úveru je potrebné dať si pozor na viaceré riziká.

Prvou úlohou pri refinancovaní úveru je zrátať si všetky výdavky, s ktorými je prenos úveru spojený, prirátať sumu preplatenia v novej banke a porovnať si výsledok so sumou, ktorú by ste zaplatili, ak by ste pokračovali v splácaní úveru v pôvodnej banke. Nižšia úroková sadzba je síce lákavá, ale nemusí stačiť na pokrytie nákladov spojených s prenesením úveru. Ak však nevystihnete marketingovú akciu banky, musíte zaplatiť novému poskytovateľovi úveru poplatok za poskytnutie úveru, ktorý môže predstavovať až 0,7% z celkovej sumy úveru, čo nie je malá čiastka.

Ďalšou úlohou je správne načasovanie refinancovania hypotekárneho úveru. Ak začnete jednať s bankou o podmienkach úveru na ďalšie obdobie tesne pred koncom doby fixácie, nemusí Vám vyhovieť. Potom už nemáte dostatok času, aby ste si vyjednali nový úver, ktorým by ste ten pôvodný refinancovali. Optimálny čas na prenos hypotekárneho úveru do inej banky je päť až šesť týždňov pred koncom fixácie, pretože vtedy máte dostatok času, aby ste pozreli ponuky ostatných bánk a vyjednali dobré podmienky s potenciálnou bankou.

Odporúčame pri refinancovaní

V prípade, ak nepoznáte podmienky na finančnom trhu, odporúčame Vám použiť nezávislý online porovnávač úverov a pôžičiek. Prehľad o pôžičkách získate v krátkom čase, pričom si môžete nielen vyfiltrovať najvýhodnejšiu pôžičku či úver, ale dokonca o ňu aj požiadať online. Taktiež druhou možnosťou je vyhľadanie skúseného finančného poradcu alebo hypotekárneho makléra. Dobrý finančný poradca pozná ponuku všetkých bánk a môže Vám poradiť, kde získate výhodnejšie podmienky pri refinancovaní. Finančný poradca podrobne rozoberie Vašu situáciu a navrhne najlepšie riešenie, rozhodne nie je zástancom refinancovania za každú cenu.

Autor: Stanka

JHhjg ghjg hg hjg jhg jhgj g j