Princíp zúročiteľnosti

Pre žiadateľa o úver je dôležitá aj jeho cena, teda výška úroku, ktorý bude musieť banke zaplatiť za požičané peňažné prostriedky. Dlžník je povinný od momentu poskytnutia úveru platiť z neho úroky v dohodnutej výške.

Banky v úverovej zmluve okrem základných úrokových sadzieb môžu dohodnúť aj tzv. sankčné úroky. V súčasnosti môžu byť až do výšky približne 30% a banky ich uplatňujú v prípade omeškania zmluvne dohodnutých splátok.