Princíp zabezpečenia úveru

Princíp zabezpečenia úveru vlastne predstavuje opatrenia, ktoré umožňujú úspešne uplatniť nároky banky voči dlžníkovi alebo voči tretej osobe a dosiahnuť uhradenie úverovej a úrokovej pohľadávky.

V našom právnom poriadku sa najčastejšie zabezpečenie úveru realizuje:

–       prostredníctvom práva na veci dlžníka (práva na cudzie veci),

–       osobné zabezpečenie úveru.