Princíp účelovosti

Žiadateľ o úver by mal ešte pred požiadaním banky o poskytnutie úveru zistiť, či mu banka bude financovať jeho zámer – teda účel úveru.

Účel úveru bude iný u podnikateľa a iný u fyzickej osoby.

Jednotlivé banky pristupujú k poskytovaniu úverov rôzne, ale v podstate pre podnikateľské subjekty poskytujú úvery na:

–       obstaranie hmotného investičného majetku, nákup strojov a zariadení, nákup progresívnych technológií, inováciu stavieb rekonštrukciou, nákup prevádzkových jednotiek v rámci privatizácie a pod.,

–       obežné prostriedky,

–       zloženie podielov do obchodných spoločností a pod.

Fyzickým osobám poskytujú banky úvery (pôžičky) na kúpu bytu, domu, výstavby domu, auta a predmetov dlhodobej spotreby.