Pôžičky

Pôžičky pre mladých tvoria všeobecnú kategóriu bankový aj nebankových pôžičiek pre mladých ľudí. Pre túto skupinu ľudí oba (bankové aj nebankové) sektory ponúkajú široké možnosti nadobudnutia pôžičky. Ak ste študentom, môžete výhodné pôžičky pre študentov. Ak ste začínajúcim pedagógom, máte možnosť požičať si peniaze prostredníctvom pôžičky pre učiteľov. Ak ste mladí a nezamestnaní, ponúka sa možnosť nebankovej pôžičky pre nezamestnaných. Mladá mamička na materskej dovolenke sa môže poohliadnuť po pôžičke pre ženy na materskej.

Možností požičať si je samozrejme viac, ale ako máte možnosť vidieť, sú skutočne široké a v dnešnej dobe, pre mladých, takmer neobmedzené.

Čo si možno predstavovať pod pôžičkami pre mladých? Mladí ľudia môžu byť rôzni – môže ísť o mladé rodiny alebo o študentov. A to sú dve veľmi odlišné kategórie ľudí.

Študentom banky veľmi neradi požičiavajú akékoľvek väčšie sumy. Samozrejme, že majú záujem o študentov, ale to iba v tom zmysle, že v budúcnosti sa z nich stanú solventní klienti. Študenti sú inak nespoľahlivý a stratový klient. Študenti si môžu v niektorých bankách zriadiť študentský účet, ktorý majú spravidla zdarma. Študentské úvery sú často vybavené aj kontokorentom, teda možnosťou prečerpania zostatku. Takto banka dáva študentom malú pôžičku – jej veľkosť spravidla neprekročí sumu 500 eur.

Najvýhodnejšie študentské pôžičky poskytuje Študentský pôžičkový fond, čo je vládna organizácia, ktorá poskytuje pôžičky študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia. To znamená, že na úvery z tohto fondu nemá nárok každý.

Pozicka/pozicky pre mladych však zväčšia sú spojené s hypotekárnymi úvermi. Tu je podpora od štátu pre mladých ľudí skutočne na mieste. Najmä mladé začínajú rodiny žijúce v regiónoch Slovensku majú bývanie len veľmi ťažko dostupné. Uvery/uver pre mladych s podporou štátu dokáže ušetriť mladým ľuďom nemalé peniaze. Hypotekárne úvery s podporou pre mladých fungujú na jednoduchom princípe. Základná komerčná úroková miera, ktorú ponúkajú banky, je znižovaná štátom a bankou samotnou. Štát jednoducho hypotekárny úver dotuje. Dosiahol však dohodu, že banky sa  k tejto podpore pridajú, hoci menším pomerom. Tento program je výhodný aj pre banky, keďže im umožňuje predať viacej hypoték.

Hypotekárny úver  pre mladých s dotáciou štátu však nie je dostupný úplne pre každého. Ako pri väčšine vládnych sociálnych dotácií, aj tu existuje príjmový strop, ktorý oddeľuje ľudí, čo majú na túto formu pomoci nárok od tých, ktorí sa musia spoľahnúť výlučne na seba.

http://www.pozicka.ws/pozicky-pre-mladych/