Test z finančnej gramotnosti

[adinserter block="1"]

Finančná gramotnosť je pojmom, ktorý dnes často rezonuje v médiách. Je vyjadrením súboru poznatkov, zručností a skúseností, ktoré nám umožňujú rozumieť financiám, pomáhajú nám narábať s financiami v rôznych životných situáciách. Overte si svoje vedomosti z finančnej gramotnosti!

Čo je RPMN a prečo je dôležitá

Keď sa dostanete do situácie, že súrne potrebujete peniaze, často ste zaplavení rôznymi ponukami. Nie všetky sú výhodné. Väčšinou sa vás ako klienta snažia „chytiť“ na nízku úrokovú mieru. Nie vždy je pôžička s nízkou úrokovou mierou aj najvýhodnejšia. Prečo?

Oplatí sa druhý dôchodkový pilier?

Na čom je založený dôchodkový systém na SR?

Dôchodkový systém na území SR je postavený na troch pilieroch:

  • dôchodkový pilier predstavuje povinné dôchodkové poistenie, ktoré vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Toto dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné podsystémy – invalidné a starobné poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa.
  • dôchodkový (kapitalizačný) pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie, kde výška dôchodku závisí od príspevkov do kapitalizačného piliera a ich zhodnotenia. Toto dôchodkové sporenie spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Každý sporiteľ má možnosť vybrať si jednu z viacerých DSS pôsobiacich na trhu.
  • dôchodkový pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je založené na báze dobrovoľnosti.

Porovnanie bankových poplatkov 2015

V nasledujúcom článku nájdete porovnanie bankových poplatkov viacerých komerčných bánk, ktoré sú účinné od 1. 1. 2015.

Výhody stavebného sporenia

V súčasnosti sa veľmi často objavuje otázka, či je výhodné založiť si stavebné sporenie. V nasledujúcom článku môžete nájsť užitočné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa v prípade, ak uvažujete, či si založiť stavebné sporenie alebo nie.

Leasing auta alebo uver?

V prípade, že Vás čaká kúpa automobilu a rozhodujete sa, aký použijete spôsob financovania, nasledujúci článok Vám môže pomôcť rozhodnúť sa. Pripravili sme si pre Vás porovnanie dvoch spôsobov financovania automobilu, a to spotrebného úveru a leasingu.

V článku nájdete aj približné porovnanie mesačných splátok, úroku, lehoty splatnosti a navýšenia pre leasing a úver.

Refinancovanie úveru

Refinancovanie resp. prefinancovanie úveru je splatenie aktuálneho úveru iným úverom. Znamená to prenesenie úveru do inej banky, ktorá poskytuje úver za výhodnejších podmienok.

Čo je úver?

Úver je ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká na základe zmluvy. Podľa doby, na ktorú sa úver poskytuje, poznáme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úvery. Medzi dlhodobé úvery patrí hypotéka, ktorá sa poskytuje na kúpu, výstavbu alebo zmenu nehnuteľnosti. Táto forma úveru vzniká uzavretím záložnej zmluvy a zápisom vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností.

Pôžička cez telefón

Je vhodná pre takých klientov, ktorí potrebujú peniaze rýchlo a bez zbytočného papierovania. Klient sa rozpráva so školeným operátorom cez telefón a odpovedá na jeho otázky, pomocou ktorých vyplní žiadosť o pôžičku. Nie je potrebné stretnúť sa s finančným poradcom.

Ak nepracuješ a chceš si požičať…

Pôžičky pre nezamestnaných sú určené predovšetkým ľuďom, ktorí stratili zamestnanie, pre absolventov škôl, alebo ľudí, ktorí  nie sú schopní dokladovať svoje príjmy, čo sa požadujú v bankách. Pôžičky pre nezamestnaných sú pre nich . Zdrojom financií sú nebankoví investori. Oni nepotrebujú skúmať Vašu životnú situáciu či finančné problémy.

Pôžičky pre nezamestnaných

Pôžičky pre nezamestnaných – mnohí ľudia, ktorí nemajú prácu sa nevedia dostať k peniazom prostredníctvom bánk, lebo tie požadujú dokladovanie príjmu. Dnes existuje hneď niekoľko spoločností, ktoré sú ochotné požičiavať aj nezamestnaným.