Oplatí sa druhý dôchodkový pilier?

Na čom je založený dôchodkový systém na SR?

Dôchodkový systém na území SR je postavený na troch pilieroch:

  • dôchodkový pilier predstavuje povinné dôchodkové poistenie, ktoré vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Toto dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné podsystémy – invalidné a starobné poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa.
  • dôchodkový (kapitalizačný) pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie, kde výška dôchodku závisí od príspevkov do kapitalizačného piliera a ich zhodnotenia. Toto dôchodkové sporenie spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Každý sporiteľ má možnosť vybrať si jednu z viacerých DSS pôsobiacich na trhu.
  • dôchodkový pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je založené na báze dobrovoľnosti.

 dochodkove-zabezpecenie

Pre koho je vstup do II. piliera dobrovoľný?

Pre ľudí mladších ako 35 rokov je vstup do II. piliera dobrovoľný, avšak po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové poistenie stáva povinným. V prípade vstupu do druhého piliera sa dôchodkové poistenie, ktoré prestavuje 18 % z hrubej mzdy, rozdelí na dve časti. Tzn., že 14 % si sporiteľ odvedie do prvého piliera a zostávajúce 4 % idú na sporiteľov dôchodkový účet v DSS, teda Váš budúci dôchodok bude vyplácaný z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne a z prostriedkov nasporených v DSS.

Otvorenie II. piliera

V období od 16.3. 2015 do 15.6.2015 bude II. dôchodkový pilier otvorený. To predstavuje možnosť vstupu alebo výstupu z tohto piliera. Opustiť II. dôchodkový pilier majú všetci sporitelia, ktorí si nedohodli vyplácanie starobného alebo predčasného dôchodku s poisťovňou alebo DSS. Možnosť vystúpiť z II. piliera nebudú mať ani tí sporitelia, ktorí si dohodli vyplácanie výnosu z investovania.

Pre koho je vstup do II. dôchodkového piliera výhodný?

Výhodnosť kapitalizačného piliera záleží od viacerých faktorov. Najdôležitejšími faktormi sú výška príjmu sporiteľadoba sporenia v kapitalizačnom pilieri. V prípade, ak Váš príjem je na hranici minimálnej mzdy a čiastka, ktorú odvádzate do kapitalizačného piliera je minimálna, alebo doba sporenia v druhom pilieri je krátka, dôchodok vyplácaný DSS býva veľmi nízky, tu nastáva otázka, či sa sporenie oplatí. Rozhodnutie vstúpiť alebo zotrvať v kapitalizačnom piliera záleží na rozhodnutí každého z nás. Pomôcť pri rozhodovaní môže praktický dôchodkový kompas http://www.financnykompas.sk/dochodok-druhy-pilier , kde si  každý môže vypočítať výšku dôchodku z I. aj II. piliera a jednotlivé výsledky si porovnať.

Na http://druhypilier.sme.sk/ si môžete pozrieť, ako jednotlivé dôchodkové správcovské spoločností zhodnocujú Vaše dôchodky a aký je celkový majetok sústredený v II. pilieri.

Autor: Stanka

JHhjg ghjg hg hjg jhg jhgj g j