Od 1. februára zadávame pri transakciách IBAN

Aj keď som vedel, čo je IBAN, veľmi rád som stále využíval automatickú konvertovanie klasického čísla účtu na IBAN pri transakciách v internetbankingu. Od 1. februára 2016 to už nie možné. Mňa osobne to mrzí, lebo prepisovanie dlhého IBAN čísla sa nie vždy podarí.

Čo je to teda IBAN?

IBAN je podľa definície z wikipedie „Medzinárodné bankové číslo účtu je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.“

Z akých častí sa skladá IBAN?

IBAN sa u nás skladá z 24 alfa-numerických znakov. Prvé dva znaky znamenajú kód krajiny (SK), ďalšie dva znaky v poradí sú kontrolné číslice, ďalej nasleduje štvormiestny kód banky (napr. Slovenská sporiteľňa má kód 0900). Nasleduje predčíslie účtu (6 znakov) a základné číslo účtu (10 znakov).

Zloženie čísla IBAN dobre reprezentuje nasledovný obrázok:

iban