Category Archives: Sporenie

Dlhodobé vs. krátkodobé sporenie

Premýšľate nad zavedením sporenia, no neviete sa rozhodnúť, aký časový horizont zvoliť? Ako dlhodobé, tak aj krátkodobé sporenie má svoje výhody, ale aj nevýhody. Každý jeden z vás je konkrétnym finančným jedincom s jedinečnými požiadavkami a kritériami, a tak je veľmi dôležité prihliadať na svoje pomery. Tento článok vám však otvorí dvere do sveta sporenia.

Oplatí sa druhý dôchodkový pilier?

Na čom je založený dôchodkový systém na SR?

Dôchodkový systém na území SR je postavený na troch pilieroch:

  • dôchodkový pilier predstavuje povinné dôchodkové poistenie, ktoré vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Toto dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné podsystémy – invalidné a starobné poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa.
  • dôchodkový (kapitalizačný) pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie, kde výška dôchodku závisí od príspevkov do kapitalizačného piliera a ich zhodnotenia. Toto dôchodkové sporenie spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Každý sporiteľ má možnosť vybrať si jednu z viacerých DSS pôsobiacich na trhu.
  • dôchodkový pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je založené na báze dobrovoľnosti.

Porovnanie bankových poplatkov 2015

V nasledujúcom článku nájdete porovnanie bankových poplatkov viacerých komerčných bánk, ktoré sú účinné od 1. 1. 2015.

Výhody stavebného sporenia

V súčasnosti sa veľmi často objavuje otázka, či je výhodné založiť si stavebné sporenie. V nasledujúcom článku môžete nájsť užitočné informácie, ktoré Vám môžu pomôcť rozhodnúť sa v prípade, ak uvažujete, či si založiť stavebné sporenie alebo nie.