Dlhodobé vs. krátkodobé sporenie

Premýšľate nad zavedením sporenia, no neviete sa rozhodnúť, aký časový horizont zvoliť? Ako dlhodobé, tak aj krátkodobé sporenie má svoje výhody, ale aj nevýhody. Každý jeden z vás je konkrétnym finančným jedincom s jedinečnými požiadavkami a kritériami, a tak je veľmi dôležité prihliadať na svoje pomery. Tento článok vám však otvorí dvere do sveta sporenia. Pokračovať v čítaní „Dlhodobé vs. krátkodobé sporenie“

Oplatí sa druhý dôchodkový pilier?

Na čom je založený dôchodkový systém na SR?

Dôchodkový systém na území SR je postavený na troch pilieroch:

  • dôchodkový pilier predstavuje povinné dôchodkové poistenie, ktoré vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Toto dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné podsystémy – invalidné a starobné poistenie, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa.
  • dôchodkový (kapitalizačný) pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie, kde výška dôchodku závisí od príspevkov do kapitalizačného piliera a ich zhodnotenia. Toto dôchodkové sporenie spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS). Každý sporiteľ má možnosť vybrať si jednu z viacerých DSS pôsobiacich na trhu.
  • dôchodkový pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je založené na báze dobrovoľnosti.

Pokračovať v čítaní „Oplatí sa druhý dôchodkový pilier?“