Refinancovanie úveru

Refinancovanie resp. prefinancovanie úveru je splatenie aktuálneho úveru iným úverom. Znamená to prenesenie úveru do inej banky, ktorá poskytuje úver za výhodnejších podmienok.

Čo je úver?

Úver je ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká na základe zmluvy. Podľa doby, na ktorú sa úver poskytuje, poznáme krátkodobé, strednodobé a dlhodobé úvery. Medzi dlhodobé úvery patrí hypotéka, ktorá sa poskytuje na kúpu, výstavbu alebo zmenu nehnuteľnosti. Táto forma úveru vzniká uzavretím záložnej zmluvy a zápisom vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností. Pokračovať v čítaní „Refinancovanie úveru“

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver

Je to dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej tri až päť rokov.  Táto lehota je ale obvykle dlhšia. Pohybuje sa aj okolo  25 – 30 rokov. Musí byť zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Toto právo musí vlastník nehnuteľnosti – budovy, stavby, pozemku atď. dokázať výpisom z katastra nehnuteľností. Pokračovať v čítaní „Hypotekárny úver“