Banková pôžička vs. nebanková pôžička

V súčasnosti si asi nikto zo žiadateľov o pôžičku nesťažuje, že ponuka v tomto segmente finančného trhu je nedostatočná. V bankových inštitúciách aj nebankových spoločnostiach je k dispozícii naozaj široký výber pôžičkových produktov, ktoré však majú jeden spoločný znak. Je nepodstatné či je to banková alebo nebanková pôžička, aj jednu aj druhú je potrebné vrátiť, takže je potrebné k žiadosti o akúkoľvek pôžičku pristupovať zodpovedne a uvážlivo. Vybrať si výhodnú pôžičku online podľa individuálnych potrieb, ale aj možností.

Banková pôžička má tradične konzervatívnejšie nastavené podmienky pre jej získanie, čo však na druhej strane môže vyvážiť vhodnejšia výška úrokovej sadzby či odborná konzultácia s pracovníkom banky ohľadom výberu pôžičky. Vo všeobecnosti však o bankovú pôžičku prejavujú záujem hlavne viacroční klienti daného bankového domu a zvyčajne v prípade žiadosti o získanie väčšieho objemu peňazí s niekoľkoročnou dobou splatnosti.

Nebanková pôžička je žiadaná hlavne pri riešení urgentných situácií alebo vtedy, keď postačí aj menšia suma peňazí na prekrytie nákladov či potrieb. Vtedy je vhodná napr. krátkodobá pôžička, pôžička pred výplatou, pôžička ihneď… Všetky tieto pôžičky je možné získať online spôsobom, diskrétne, pohodlne, rýchlo, bez nutnosti zdĺhavej administrácie a dostupné sú nielen pre zamestnaných občanov, ale tiež pre dôchodcov, študentov či mamičky na materskej dovolenke.

Hoci by sa mohlo na prvý pohľad zdať, že rozdiel medzi bankovou a nebankovou pôžičkou je značný, nemusí to tak byť. Len pre ilustráciu: aj keď banky zvyčajne neposkytujú tzv. fínske pôžičky (malé, krátkodobé), ak potrebuje klient len malú sumu peňazí na krátke obdobie, môže požiadať banku o povolené prečerpanie účtu. Na druhej strane zas mnohé nebankové spoločnosti už poskytujú pôžičky s úrokovou sadzbou a RPMN, ktorá je porovnateľná s bankovými ukazovateľmi.