Čo je RPMN a prečo je dôležitá

Keď sa dostanete do situácie, že súrne potrebujete peniaze, často ste zaplavení rôznymi ponukami. Nie všetky sú výhodné. Väčšinou sa vás ako klienta snažia „chytiť“ na nízku úrokovú mieru. Nie vždy je pôžička s nízkou úrokovou mierou aj najvýhodnejšia. Prečo?

Ako si vybrať pôžičku?

Ak si zoberiete pôžičku, úver, tak vašim nákladom nebude len úrok. Spolu s úrokom budete platiť aj rôzne ďalšie poplatky spojené s poskytnutím úveru, napr.:

  • za spracovanie úveru – zvyčajne od 0,4% z hodnoty poskytnutého úveru a viac,
  • za vedenie, správu úverového účtu – často v sume 2 – 3 €,
  • za predčasné splatenie počas trvania fixácie úrokovej sadzby – zvyčajne od 2 do 5%, pričom banky často udávajú aj minimálnu výšku poplatku za predčasné splatenie v eurách,
  • za zmenu zmluvných podmienok – napr. zmena ručiteľa, navýšenie hodnoty úveru a pod.

Banky majú často ešte viac rôznych poplatkov, preto je vhodné pred výberom pozorne si preštudovať ich cenník.

Nakoľko ponuky úverov sú často pre obyčajného človeka mätúce, vznikla bankám i splátkovým spoločnostiam povinnosť uvádzať vo svojich ponukách i zmluve ročnú percentuálnu mieru nákladov – RPMN.

Čo je RPMN?

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov je definovaná v zákone č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:

„Celkové náklady vyjadrené ako ročné percento
z celkovej výšky úveru. Ročná percentuálna miera nákladov pomáha spotrebiteľovi porovnať si rôzne ponuky.

Vyjadruje celkovú úrokovú mieru pôžičky či úveru, lebo zohľadňuje nielen základnú úrokovú sadzbu, ale aj poplatky spojené s úverom.

V prílohe vyššie uvedeného zákona definovaný vzorec pre výpočet RPMN.

rpmn

Faktory ovplyvňujúce výšku RPMN

Samotnú výšku ročnej percentuálnej miery nákladov ovplyvňuje viacero faktorov, medzi ktoré patria:

  • hodnota poskytovanej pôžičky,
  • časové obdobie, na ktoré je daná pôžička poskytnutá,
  • výška pravidelných i jednorazových poplatkov,
  • výška mesačných splátok,
  • ročná percentuálna miera.

Dôležitosť RPMN

RPMN by mala byť jedným z hlavných faktorov pri výbere poskytovateľa pôžičky, úveru. Za všetko hovorí § 19 ods. 2 Zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Na účely výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov sa použijú celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom s výnimkou poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť za nedodržanie akýchkoľvek záväzkov ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere, a iných poplatkov okrem kúpnej ceny, ktorú je spotrebiteľ povinný zaplatiť za kúpu tovaru alebo uskutočnenie služieb bez ohľadu na to, či sa operácia vykoná v hotovosti alebo na úver. Náklady na vedenie účtu, na ktorom sa zaznamenávajú platobné transakcie a čerpania, náklady na používanie platobných prostriedkov na platobné transakcie a čerpania a ostatné náklady na platobné transakcie sa zahrnú do celkových nákladov spotrebiteľa spojených s úverom, ak otvorenie účtu nie je dobrovoľné a náklady na účet neboli zrozumiteľne a samostatne uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere alebo v akejkoľvek inej zmluve uzavretej so spotrebiteľom.“

V prípade, ak si nájdete čas, odporúčam preštudovať si samotný zákon, ktorý je dostupný na stiahnutie vo formáte pdf na stránke Ministerstva financií.

Kalkulačku pre výpočet RPMN nájdete na stránke http://www.fininfo.sk/sk/kalkulacky/kalkulacka-rpmn